• samen wandelen met een rollator

afwas - kleine klusjes in huisOndersteuning in
vertrouwde omgeving

koffie - een goed gesprekGezellig een
spelletje doen

bloempje - gezelligheid aan huisKleine klusjes
in de tuin

Tarief

KennismakingsgesprekHiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Ondersteuning aan huisOp aanvraag
Telefonisch gesprek€ 10,– per half uur

U kunt altijd particulier de diensten van Aktief in welzijn inkopen.


Mogelijke tegemoetkoming in de kosten

U kunt mogelijk een deel van de kosten terug krijgen. Afhankelijk van uw situatie kan dat door middel van uw belastingaangifte. De kosten kunt u op uw belastingaangifteformulier invullen over het jaar waarin u deze kosten heeft gemaakt. Hoeveel u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Een aanvullende verzekering kan vergoeding bieden voor vervangende mantelzorg. Er zijn meerdere zorgverzekeraars die dit aanbieden. U kunt hiervoor met uw zorgverzekeraar contact opnemen.

Begeleiding/ondersteuning kan uit een zorgwet geleverd worden

Ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

U vraagt ondersteuning uit de Wmo aan bij uw gemeente. In de Ronde Venen vraagt u de zorg aan bij de Servicepunten.

Vanaf 2020 betaalt u de wettelijke eigen bijdrage per maand. Daarnaast kan het voorkomen dat u per uur een eigen bijdrage betaalt.

Ondersteuning of begeleiding aan huis: PGB uit Wmo

Persoonsgebonden budget uit Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij ondersteuning of begeleiding aan huis vanuit de Wmo kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De gemeente betaalt de ondersteuning. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de hulpverlener uit. Indien u een PGB heeft kunt u  hiermee ook de diensten van Aktief in welzijn inkopen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het aanvragen van een PGB.

U betaalt de uren die u afneemt

  • U kunt eenmalig of regelmatig gebruik maken van de diensten van Aktief in welzijn
  • Minimumafname aan huis is 1 uur.
  • U betaalt alleen de uren die u afneemt. Aktief in welzijn kent geen inschrijfgelden, abonnementen of reiskosten.
  • Lid van Klachtenportaalzorg.nl