• samen wandelen met een rollator

afwas - kleine klusjes in huisOndersteuning in
vertrouwde omgeving

koffie - een goed gesprekGezellig een
spelletje doen

bloempje - gezelligheid aan huisKleine klusjes
in de tuin

Tarief

KennismakingsgesprekHiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Ondersteuning aan huisOp aanvraag
Telefonisch gesprek€ 10,– per half uur

Mogelijke tegemoetkoming in de kosten

U kunt mogelijk een deel van de kosten terug krijgen. Afhankelijk van uw situatie kan dat door middel van uw belastingaangifte. De kosten kunt u op uw belastingaangifteformulier invullen over het jaar waarin u deze kosten heeft gemaakt. Hoeveel u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Een aanvullende verzekering kan vergoeding bieden voor vervangende mantelzorg. Er zijn meerdere zorgverzekeraars die dit aanbieden. U kunt hiervoor met uw zorgverzekeraar contact opnemen.

Langdurige zorg en ondersteuning kan uit zorgwetten geleverd worden

Zorg uit de Wet langdurige zorg.

Ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt. U vraagt ondersteuning uit de Wmo aan bij uw gemeente. In de Ronde Venen vraagt u de zorg aan bij de Servicepunten. U vraagt zorg uit de Wlz aan bij het Centrum indicatiestelling zorg.

Vanaf 2020 betaalt u de wettelijke eigen bijdrage per maand. Daarnaast kan het voorkomen dat u per uur een eigen bijdrage betaalt.

Ondersteuning of begeleiding aan huis: PGB uit Wmo

Persoonsgebonden budget uit Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij ondersteuning of begeleiding aan huis vanuit de Wmo kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De gemeente betaalt de ondersteuning. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de hulpverlener uit. Indien u een PGB heeft kunt u  hiermee ook de diensten van Aktief in welzijn inkopen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het aanvragen van een PGB.

Begeleiding of ondersteuning aan huis: PGB uit Wlz

Persoonsgebonden budget uit Wet langdurige zorg

Bij begeleiding of ondersteuning aan huis vanuit de Wlz kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen. Uw regionale zorgkantoor beslist of u in aanmerking komt voor een PGB. U vraagt de Wlz-zorg aan bij het CIZ. Het zorgkantoor betaalt de zorg. Indien u een PGB heeft kunt u hiermee ook de diensten van Aktief in welzijn inkopen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het aanvragen van een PGB.

U betaalt de uren die u afneemt

  • U kunt eenmalig of regelmatig gebruik maken van de diensten van Aktief in welzijn
  • Minimumafname aan huis is 1 uur.
  • U betaalt alleen de uren die u afneemt. Aktief in welzijn kent geen inschrijfgelden, abonnementen of reiskosten.
  • Lid van Klachtenportaalzorg.nl